Na lange tijd zijn er weer handleidingen gereed. Namelijk die van polsstokhoogspringen en die voor de koppeling met atletiek.nu.

Hoe zat dat ook al weer?

De constatering dat kennis verdwijnt als je niet regelmatig met de tachymeter/total station werkt, was de aanleiding om een stapsgewijze handleiding volgens de methode EDM for Dummies te gaan schrijven. Tijdens het schrijven bleek alras dat het zonde is om kennis, opgedane ervaringen en best practices niet te delen. Daarmee is dit project wat uit de hand gelopen. De handleidingen zijn complete boekwerken geworden. Vooral bedoeld als naslag voor als je iets snel wilt opzoeken.

De handleiding pretendeert overigens niet de enige juiste te zijn. Ongetwijfeld kunnen dingen sneller en beter. Ook zullen er zaken over het hoofd gezien zijn. Of zelfs fouten. De handleidingen zullen dan ook in de loop van de tijd aangevuld en verbeterd worden. Op- en aanmerkingen, aanvullingen zijn dan ook welkom.

Voor landmeters zal het overgrote deel gesneden koek zijn. Voor de duidelijkheid, de handleiding is niet geschreven door een landmeetkundige. De gebruikte terminologie kan daarom afwijken van hetgeen in deze sector gebruikelijk is. Ook hier zijn aanvullingen welkom.

Niet alleen voor Leica 1100-modellen

Naast informatie die specifiek voor de bediening van de Leica TCA 1100L is, bevatten de handleidingen veel algemeen bruikbare informatie en tips. Zoals bijvoorbeeld de Verbeterde Utrechtse methode om de afwerpboog bij het speerwerpen beter te kunnen inmeten.

Achtergrond informatie

Zonder kennis van hoe een tachymeter/total station werkt, zal het meestal moeilijk zijn om de oorzaak van problemen te achterhalen. Daarom is in de handleidingen een hoofdstuk over de theorie opgenomen. Verder is in de bijlage de berekeningsmethode geheel uitgewerkt. Dit is getoetst aan de voorschriften uit de IAAF Track and Field Facilities Manual 2008.