Hoe zat dat ook al weer?

De constatering dat kennis verdwijnt als je niet regelmatig met de tachymeter/total station werkt, was de aanleiding om een stapsgewijze handleiding volgens de methode EDM for Dummies te gaan schrijven. Tijdens het schrijven bleek alras dat het zonde is om kennis, opgedane ervaringen en best practices niet te delen. Daarmee is dit project wat uit de hand gelopen. De handleidingen zijn complete boekwerken geworden. Vooral bedoeld als naslag voor als je iets snel wilt opzoeken.

In de  komende tijd worden deze handleidingen omgezet in documenten die zich niet langer richten op een bepaald model Total Station maar voor alle Total Stations toepasbaar zijn. Ook de insteek wordt anders. Om problemen waar in de praktijk tegenaan wordt gelopen te kunnen oplossen, is er naast tips en trucs meer aandacht voor de theorie dan voorheen in de handleidingen.

De nieuwe documenten zijn te vinden op pagina Theorie en praktijk van het meten.