Voor alle handleidingen en formulieren op deze website geldt dat het “levende” documenten zijn. Dit betekent dat ze het regelmatig gewijzigd en verbeterd worden. Opmerkingen en suggesties voor verbetering zijn altijd welkom. Mail je opmerkingen naar kees@jury.nu of gebruik het contactformulier.

Handleidingen

De handleidingen krijgen in de komende tijd een andere opzet. O.a. worden ze gesplist in meerdere delen. De eerste delen ervan staan op de pagina Theorie en praktijk van het meten.

Hiermee komen onderstaande handleidingen te vervallen.

Ofschoon specifiek voor Leica TCA 1100L en TCA 1800 geschreven, zijn de handleidingen modus mutandis bruikbaar voor alle tachymeters die binnen de atletiek gebruikt worden.

De handleidingen zijn opgemaakt om als een A5-boekje geprint te worden. Opgemerkt wordt dat deze handleidingen elkaar op een groot aantal punten overlappen. Dit is een bewuste keuze. Een gecombineerde handleiding voor alle of meerdere onderdelen bleek namelijk te onoverzichtelijk te worden.

Quick reference Leica TCA 1100L:

Opnameformulieren:

  • EDM controle formulier, versie 17 mei 2021
    Dit formulier verschilt van dat van de Atletiekunie doordat er niet dubbel getekend hoeft te worden. Het documenteert bovendien het stalen meetlint waarmee de controlemetingen zijn uitgevoerd. Ook moet de nauwkeurigheidsklasse ervan aangegeven worden. Op de achterzijde is informatie te vinden over het herkennen van gecertificeerde en geijkte meetlinten.

Handreikingen:

Overige formulieren:

Korte veldtest afstandsmeting total station

De korte veldtest is een praktische uitwerking van ISO standard 17123-5:2018 “Optics and optical instruments – Field procedures for testing geodetic and surveying instruments – Part 5: Total stations”.


Reacties

Downloads — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>